Vindavstivning og forankring i mindre bygg

Bjelkelag som etasjeskiller
Med tiden har nye byggetekniske løsninger og krav om tettere bygg og mer isolasjon brakt frem nye produkter. Med dette har også mye av de gamle byggeskikkene forsvunnet, sammen med gode løsninger til avstivning og forankring i mindre bygg. Men det har ikke blitt mindre viktig. Mindre bygg stiller også krav til vindavstivning og forankring og det er viktig at man tenker grundig gjennom hva som skal til for å ivareta konstruksjonens stabilitet.

Faktorer som påvirker vindavstivning i mindre bygg

Det er tidkrevende og kostbart å foreta en vindberegning på mindre eneboliger. Derfor brukes preaksepterte løsninger for avstivning i stedet.

  • I tak blir det ofte benyttet forenklet undertak av duk. I takstoler med loft er det derimot ekstra viktig at loftsrommet skal avstives med plater innvendig. Man trenger også skråavstivere i tillegg til innvendige plater. Brukes det stive skråstivere i form av bord vil disse ta opp både strekk og trykk avhengig av vindretningen. Bruker man hullbånd er det viktig å tenke på at disse kun tar opp strekk.
  • Vegger bør avstives med enten skråstivere eller skiveløsninger av plater. Asfaltplater eller gipsplater på yttervegger anses som god nok avstiving av vegger på småhus opp til 2 etasjer. Man bør være oppmerksom på konstruksjoner uten innvendige vegger samt store åpninger/ vindusfelter i yttervegger.
  • Bjelkelag og etasjeskiller avstives også etter skiveprinsippet. En skiveløsning på etasjeskiller lages som regel av limt og skrudd sponplategulv lagt forbandt.

Det bør tas en helhetlig vurdering av alle bygg slik at man har en fungerende avstivingsplan for bygget. Det hjelper lite å avstive taket hvis veggene under ikke er avstivet på riktig måte.

Hva skal man tenke på ved forankring av mindre bygg?

Det som er viktig å tenke på når det gjelder forankring av bygg er at forankring skal føres kontinuerlig fra tak til grunn. Takstoler skal forankres til vegg med beslag og kamstift. Det finnes andre forankringsløsninger, men her er det viktig at forankringer går helt til stender og ikke bare i svillen.

Mengden forankringer på et standard bygg bør være på de to ytterste takstolene, i tillegg til dette skal annenhver takstol forankres gjennom hele byggets lengde.

Vegger over og under etasjeskiller skal forankres sammen med hullbånd eller lekter. Det er her viktig at forankringer festes i stenderne og ikke bare i svillene.

Vegger i nederste etasje skal forankres til plate eller grunnmur. Det er viktig at kantavstander opprettholdes på både betong og svill. En regel for kantavstander i tresvillen er 5 x diameteren, men kan senkes til 3 x diameteren hvis hullet forborres.

Det bør tas en vurdering av det enkelte bygg om det finnes ekstra utfordring rundt forankring av bygget. Det kan være deler av bygget som trenger en spesiell forankringsløsning. Eksempler på dette kan være store gesimser, tak over balkonger, store flater eller åpninger som skape et innvendig løft. Her finnes det finnes ferdige pakkeløsninger som ivaretar hele byggets forankring.

Vil du vite mer?

Da hører vi gjerne fra deg. Vi tar mer enn gjerne en uforpliktende prat.

Kanskje du også er interessert i...

Johnny Tverberg foran låven som en gang var takstolproduksjonen til Kaupanger Tre.
Nyhet

ARE Treindustrier Kaupanger 40 år

Odd Tufte og Johnny Tverberg, to uredde og driftige tømrere, startet i 1983 opp produksjon av takstoler under navnet Kaupanger Tre A/S på en låve. 40 år har gått og takstolprodusenten har blitt til en totalleverandør trekonstruksjoner. Her er historien om reisen, fra låven til en skikkelig fabrikk, og fra Kaupanger Tre til ARE Treindustrier Kaupanger. Med en snartur innom Hollywood.

Les mer »
løft av prefabrikkert element
Nyhet

Snudde krevende markedssituasjon til nye markedsmuligheter

Med støtte fra Innovasjon Norge gjennomførte ARE Treindustrier prosjekt «Kompetanseløft» i perioden 2020-2022. Prosjektet hadde som formål å styrke kompetanse på tvers av hele vår verdikjede, og sørge for å forbedre vår leveranse ut i markedet. Nå er prosjektet avsluttet, og vi er godt fornøyd med resultatene.

Les mer »