Din partner for smidige, trygge og bærekraftige byggeprosesser

Vi er din partner gjennom hele byggeprosessen, fra prosjektering til ferdig leveranse. Sammen med deg fokuserer vi på effektive og lønnsomme løsninger som kommer deg til gode, både med hensyn til tid og kostnader. Vi lykkes når du lykkes – naturligvis.

Dette er vårt kundeløfte

Smidige og effektive byggeprosesser

Det er mye som skal klaffe når man skal bygge. Ved å benytte deg av prefabrikkerte trekonstruksjoner blir byggeprosessen både smidigere og enklere, og ditt bygg konstrueres av erfarne ingeniører med praktisk tilnærming. Deretter produseres trekonstruksjonene etter standardiserte prosesser, i et kontrollert miljø og med høy presisjon. For deg betyr dette redusert risiko i byggeprosjektet, mindre avfall og svinn, og en effektiv byggeprosess. Denne kombinasjonen gir gode rammer for et vellykket byggeprosjekt – naturligvis. 

Vår erfaring og kompetanse er din trygghet. Som totalleverandør sørger vi for å begrense grensesnittene i byggeprosessen, og sikrer at du får rett produkt til rett sted, og av god kvalitet. Når du velger oss får du både vår kompetanse og erfaring med i prosessen. Vi sikrer at ditt bygg blir dokumentert og produsert i henhold til Eurocode/Norsk standard og gjeldende forskrifter. Slik får du trygge byggeprosesser, naturligvis.

Trygge og kvalitetssikrede byggeprosesser

Bærekraftige byggeprosesser

Tre er en naturressurs og en fantastisk råvare. Treets unike egenskaper lagrer CO2 og går tilbake til sin opprinnelse ved endt levetid. Ved å foredle denne råvaren og bruke tre i våre konstruksjoner, er vi med på å forlenge treets levetid, og vi unngår at CO2 slipper tilbake ut i atmosfæren. Det er bærekraft på sitt vakreste. I tillegg krever produksjon av tre lite energi.

I tillegg har vi sterkt fokus på å skape ytterligere bærekraftige løsninger, og sammen med samarbeidspartnere og forskningsmiljøer jobber vi med å finne løsninger for fremtidens bygg. Bygd smart. På naturlig vis.

Sammen når vi toppen -

på naturlig vis.