Ledende leverandør av prefabrikkerte konstruksjoner i tre

I en byggeprosess er det mye å ta hensyn til. HMS, kostnader, tidsplaner, bemanning, lover og forskrifter, og til og med værforhold. Ved å velge våre prefabrikkerte konstruksjoner i tre til ditt byggeprosjekt reduserer du din risiko forbundet med dette betraktelig. Våre løsninger tar deler av byggeprosessen inn på fabrikk. Ved å kombinere dette med rådgivning og prosjektering, tilfører vi ditt prosjekt økt verdi og lønnsomhet. Vi er din partner for smidige, trygge og bærekraftige byggeprosesser – på naturlig vis.

Din totalleverandør av konstruksjoner i tre

ARE Treindustrier er en av Norges ledende leverandører av prefabrikkerte trekonstruksjoner. Vi har lang og bred kompetanse i prosjektering og tilvirkning av konstruksjoner i tre. Og som totalleverandør er vi med deg hele veien fra planlegging av prosjektet, til modellering og dimensjonering, til produksjon og leveranse. Med produksjonsprosesser hvor skreddersøm er standard, sikrer vi at du får rett produkt til rett sted, dokumentert, og tilpasset ditt behov. 

Hva er prefabrikkerte løsninger?

Prefabrikasjon tar deler av byggeprosessen inn i fabrikk. Med det minimeres arbeidsoppgaver på byggeplassen som igjen fører til redusert risiko i byggeprosjektet. En viktig del av vår leveranse er å være en kompetansepartner som gir deg god rådgivning, kvalitetssikrede konstruksjoner, og dokumenterte løsninger hele veien fra prosjektering til ferdig leveranse på byggeplassen. Slik får du rett produkt, på rett sted og tid.

Hvorfor skal du velge prefabrikkerte konstruksjoner i tre?

Reduserer risiko

Prosjektet ditt blir levert til avtalt pris og tid, dermed reduseres din risiko for feilkalkuleringer og forsinkelser. Samtidig gir full prosjektering av våre prosjekter oss god oversikt over forventet materialforbruk, og legger til rette for god planlegging og gjennomføring av ditt prosjekt i samspill med andre fagområder. Og med faste ansatte har vi stabil kapasitet, og sikrer dermed levering i tråd med planen.

Optimaliserer råvareforbruk

Når konstruksjonene produseres på fabrikk ligger alt til rette for å optimalisere råvareforbruket. Både fordi vi benytter oss av tilpassede tegneverktøy og CNC-sager, og vi kan foreta presise mengdeberegninger og dimensjonering før produksjon. På den måten unngår vi også sløsing, som igjen fører til en reduksjon av avfall og svinn.

Øker lønnsomhet

Når konstruksjonene produseres ferdig i fabrikk, før de fraktes til byggeplass for montering, får du bedre kapasitet til å bygge flere prosjekter, uten å øke antall ansatte eller leie inn ekstra mannskap. Redusert byggetid bidrar også til lavere kostnader på ditt byggelån. Samtidig har vi optimalisert mengdeforbruk, dermed unngår du også unødvendige kostnader forbundet med materialinnkjøp.

Øker effektivitet

Hos oss får du ingen overraskelser under byggeprosessen. Konstruksjonen er planlagt ned til minste detalj. Og ved å sette sammen allerede ferdige konstruerte deler, unngår man i tillegg unødvendige tidstyver på byggeplassen.

Reduserer avfall og svinn

Trekonstruksjonene leveres ferdig produsert og klar for montering. Dette bidrar til å redusere avfall og svinn på byggeplassen din.

Forbedrer kvalitet

Ved å ta deler av byggeplassen inn i fabrikk produseres bygget i tørre omgivelser, og i tilpassede lokaler, og med standardiserte prosesser. I tillegg har vi faste ansatte som kontinuerlig bygger erfaring og kompetanse på det de gjør. Og potensielle feil og mangler avdekkes allerede under prosjektering. 

Din trygge partner for prefabrikkerte konstruksjoner i tre

I ARE Treindustrier har vi et sterkt fagmiljø bestående av ansatte med ulik erfaring og teoretisk kompetanse fra bygg og anlegg. Dette er din trygghet for at vi kan ivareta dine behov, og bidra til redusert risiko i ditt byggeprosjekt. 

Vi har faste ansatte og god produksjonskapasitet

Våre trekonstruksjoner prosjekteres og tilvirkes i et av våre fire produksjonsanlegg,  i et fagmiljø hvor alle våre ansatte er faste. Her jobber de sammen for prosjektering og produksjon av ditt prosjekt i henhold til dine spesifikasjoner. Produksjonsanleggene våre har i tillegg god kapasitet, og vi samhandler på tvers av lokasjonene våre for å sikre planlagt produksjons-, og leveringspresisjon. På den måten har vi god fleksibilitet og gode forutsetninger for å produsere ditt bygg til rett tid og sted.

Fagmiljøet vårt består av ansatte med ulik fagkompetanse der vi kombinerer praktisk erfaring med teoretisk utdannelse. De benytter spesialtilpasset tegneverktøy for å sikre at beregninger og modellering gir deg en optimal konstruksjon. Våre ansatte jobber også tett sammen for å trygge produksjonsprosessen og ditt ferdige produkt.

Høy ingeniørkompetanse

Effektive produksjonsanlegg

I ARE jobber vi kontinuerlig med å digitalisere og forbedre våre produksjonsprosesser. Ved å sikre standardiserte produksjonsprosesser, kombinert med effektive produksjonslinjer, leverer vi med fleksibilitet og høy kvalitet. Kort oppsummert: Produksjonsanleggene våre er tilpasset standardisert skreddersøm og kan løse de fleste konstruksjoner. 

Vi sørger for at det vi leverer er dokumentert med tydelige avtaler og grensesnitt. I dag baseres våre avtaler i hovedsak på NS-8409. Samtidig jobber våre prosjektledere kontinuerlig med forbedring av våre prosesser for å gi deg en forutsigbar og trygg leveranse.

Profesjonell prosjektgjennomføring med tydelige avtaler

Din partner for smidige, trygge og bærekraftige byggeprosesser.

Se også

Produkter og byggesystemer

Vi har et bredt utvalg produkter og byggesystemer i tre, og tilpasser oss dine behov.

Våre leveranser

Vi har lang erfaring og bred kompetanse på trekonstruksjoner og prosjektering av alle typer bygg.

Vi har fokus på bærekraft

En bærekraftig byggeprosess starter med trekonstruksjoner fra ARE Treindustrier.

Kompetansepartner

Vi er din kompetansepartner for prosjektering av trekonstruksjoner, og vi har fagkunnskapen du trenger når du skal bygge i tre.