Bygd smart. På naturlig vis.

Bredt utvalg skreddersydde trekonstruksjoner

Trekonstruksjoner har lange tradisjoner i Norge og i ARE Treindustrier har denne tradisjonen stått støtt i over 40 år. Nå er trebygg fremtiden. Å bygge i tre bidrar til å minske klimautslipp og er et bærekraftig alternativ innen bygg og anlegg. Vi er stolte av å være en del av denne utviklingen. Med rot i det tradisjonelle utvikler og leverer vi skreddersydde trekonstruksjoner, tilpasset til dine behov – naturligvis.

Din totalleverandør av skreddersydde trekonstruksjoner optimalisert for ditt byggeprosjekt

Vår leveranse er basert på dine behov. Våre ingeniører jobber tett sammen med deg for en helhetlig og best mulig løsning skreddersydd til ditt bygg. Vi har sterkt fokus på utvikling, kvalitet, standardisering og effektivisering på tvers av hele leveransen, fra konstruksjon til levering på byggeplass. For deg betyr dette enkle, kostnadseffektive og miljøvennlige byggeprosesser.

Skreddersydde elementer i tre

Elementkonstruksjon

Fleksible trekonstruksjoner i ferdige elementer til yttervegger, innervegger, tak og gulv produsert på fabrikk. 

Skreddersydde takkonstruksjoner for tak

Takstoler og Takverk

Prefabrikkerte takkonstruksjoner tilpasset ditt byggeprosjekt. 

Bygg med konstruksjonspakke

Konstruksjonspakken

Det komplette byggesystemet tilpasset dine behov og ønsker. 

Skreddersydde hulldekke og gitterbjelker

Hulldekke og Gitterbjelke

Åpne konstruksjonsløsninger for et enklere byggeprosjekt. 

Skreddersydde trekonstruksjoner i massivtre

Massivtre

Når du ønsker arkitektonisk frihet og et unikt bygg i tre. 

PreCut konstruksjon

PreCut byggesett

Ferdig byggesett for bindingsverk i tre.

Skreddersydde bjelkelag

Bjelkelag

Bjelkelag i heltre perfekt tilpasset ditt bygg. 

Skreddersydde bærekonstruksjoner i limtre og stål

Bæresystemer i limtre og stål

Skreddersydde bærende konstruksjoner for byggeprosjekter i tre. 

Skreddersydd forskaling i tre

Forskaling

Forskaling av spikerplatekonstruksjoner for økt fleksibilitet og effektivitet. 

Innovativ bruk av tre

Vår produksjon er basert på fleksibilitet og presisjon. I samarbeid med våre ingeniører kan vi løse mange utfordringer og ideer slik at dine behov blir møtt. Treets unike egenskaper gir oss muligheter til å løse komplekse, skreddersydde trekonstruksjoner som er krevende med normal byggeteknikk eller standard byggevarer.

Din partner for trygge, smidige og bærekraftige byggeprosesser - Naturligvis!