Bredt utvalg produkter og byggesystemer i tre

Trekonstruksjoner har lange tradisjoner i Norge og i ARE Treindustrier har denne tradisjonen stått støtt i over 40 år. Nå er trebygg fremtiden. Å bygge i tre bidrar til å minske klimautslipp og er et bærekraftig alternativ innen bygg og anlegg. Vi er stolte av å være en del av denne utviklingen. Med rot i det tradisjonelle utvikler og leverer vi et bredt utvalg produkter og byggesystemer i tre, tilpasset til dine behov – naturligvis.

Din totalleverandør av trekonstruksjoner, optimalisert for ditt byggeprosjekt

Vår leveranse er basert på dine behov. Våre ingeniører jobber tett sammen med deg for en helhetlig, og best mulig løsning, optimalisert til ditt bygg. Vi har sterkt fokus på utvikling, kvalitet, standardisering og effektivisering på tvers av hele vår leveranse, fra prosjektering, til levering på byggeplass. For deg betyr dette enkle, kostnadseffektive og bærekraftige byggeprosesser.

Prefabrikkerte elementer i tre leveres til byggeplass

Prefabrikkerte elementer

Ferdige og tilpassede elementer til yttervegger, innervegger, tak og gulv, produsert på fabrikk. 

Skreddersydde takkonstruksjoner for tak

Takstoler og sperretak

Prefabrikkerte takkonstruksjoner til alle typer bygg. Vi leverer både standard takstoler, og skreddersøm til mer komplekse konstruksjoner.

Bygg med konstruksjonspakke

Konstruksjonspakken

Byggesett bestående av komplett reisverk; prekuttet stenderverk, bjelkelag, hulldekker, takkonstruksjon, søyler, dragere, festemidler, m.m. 

bygg i tre med precut konstruksjon i tre

PreCut byggesett til vegger

Ferdig PreCut vegger produsert på fabrikk, bestående av ferdig kappede, tilpassede og merkede deler. 

bygg i tre med hulldekke og gitterbjelke av tre

Hulldekke og gitterbjelke

Fleksible etasjeskiller i tre med enkel integrering av installasjoner.

Bjelkelag i tre

Bjelkelag

Prefabrikkerte bjelkelag i heltre, hulldekke av gitterdragere, K-bjelke eller splittet limtre.

bæresystem i limtre og stål fra ARE Treindustrier

Bæresystemer i limtre og stål

Prefabrikkerte, bærende konstruksjoner i limtre og stål tilpasset ditt byggeprosjekt. 

Skreddersydd forskaling i tre

Forskaling

Fleksible og lette forskalingssystemer av spikerplatekonstruksjoner til vei-, bro- og bygningskonstruksjoner.

Skreddersydde trekonstruksjoner i massivtre

Massivtre

Prefabrikkerte trekonstruksjoner av CLT massivtre.

Innovativ bruk av tre

Vår produksjon er basert på fleksibilitet og presisjon, og i samarbeid med våre ingeniører kan vi løse mange utfordringer og ideer slik at dine behov blir møtt. Treets unike egenskaper gir oss muligheter til å løse komplekse, skreddersydde trekonstruksjoner, som er krevende med normal byggeteknikk eller standard byggevarer.

Din partner for smidige, trygge og bærekraftige byggeprosesser - Naturligvis!

Se også

Våre leveranser

Vi har lang erfaring og bred kompetanse med prosjektering og produksjon av en rekke ulike byggeprosjekter.

Kompetansepartner

Vi er din kompetansepartner for prosjektering av trekonstruksjoner, og vi har fagkunnskapen du trenger når du skal bygge i tre.