Betingelser

Vilkår og betingelser ved kjøp

Standardvilkår fra Leverandøren ved Forbrukerkjøp:

Vilkår for kjøp av byggevarer (basert på NS 8409 Alminnelige kontraktbestemmelser for kjøp av byggevarer):

Vilkår for kjøp av rådgivnings- og prosjekteringstjenester (basert på NS 8402 Alminnelige kontraktbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid):