Bygd smart. På naturlig vis.
Hulldekke og gitterbjelker i tre

Løsninger for kompakttak med gitterbjelker i tre

Ved bygging av tretak med fallisolasjon er en vanlig feil at dampsperren mellom bjelkene brytes. Det er dog viktig at plasten bevares hel. I samabeid med Sintef har vi utviklet en løsning hvor dampsperren kan føres hel rundt gitterbjelken uten å brytes.

Hvorfor gitterbjelker er et godt valg

Gitterbjelker er et produkt i vekst som har mange gode tekniske egenskaper. De brukes både i bjelkelag, tak og som vindavstiving i både tak og vegger. Dette er et fleksibelt produkt som kan håndtere lange spennvidder. Gitterbjelkens åpne konstruksjon kan med rett prosjektering tillate skjulte installasjoner som for eksempel ventilasjon og skjulte dragere. Bjelkene kan også lages med fall. Bjelkene har lav vekt og er enkle å montere. Siden arbeidene kan utføres av tømrere, vil byggmesteren sitte igjen med fortjenesten selv i motsetning til konkurrenende produkter i andre materialer. Løsningene som beskrives her blir brukt i de aller fleste tilfeller der vi leverer gitterbjelker til kompakttak sier Hans Martin Andersen, Direktør Konstruksjon og Produktutvikling.

I samarbeid med Sintef har ARE Treindustrier gjennom Jatak-samarbeidet utarbeidet løsninger for tetting av dampsperren i flate tak med gitterbjelker.

Tetting med dampsperre

Gitterbjelker i tak brukes i både luftende tak og kompakttakløsninger. Kompakttak er den tryggeste løsningen av de to. Fordelen med kompakttak i form av fallisolasjon ovenpå en bærende konstruksjon av tre, er at bærekonstruksjonen kommer på den varme siden av plasten. Bærekonstruksjonen er da beskyttet mot fukt og kondens. Installasjoner kan trygt legges på varm side av plasten.

Vanlig feil ved oppbygging av tretak med fallisolasjon er at dampsperren mellom bjelkene brytes. Det er ikke noen forskjell om det brukes gitterbjelker eller heltrebjelker, plasten må bevares hel. ARE Treindustrier har utviklet en detalj i samarbeid med SINTEF der dampsperren føres hel rundt gitterbjelken uten å brytes. Gitterbjelken legges da så langt inn på svillen som behovet er for å tilfredsstille oppleggstrykket. Det anbefales minimum 198 mm bindingsverk slik at det blir 100 mm isolasjon utenfor dampsperren. Dampsperren blir liggende i senter av isolasjonssiktet på et mindre felt av konstruksjonen. Det bygges en 98 mm bindingsverksvegg utenfor gitterdrageren som isoleres helt opp og dekkes med vindsperre. Om en ønsker utkraget gesims, kan dette løses med klosser som henges opp i plasten med mindre utstikk. Ved lengre gesims kan det lages med knekter satt sammen med spikerplater.

ARE Treindustrier beregner og konstruerer den mest aktuelle løsningen i hvert enkelt tilfelle. De aller fleste løsningene kan utføres uten brudd i dampsperren. ARE Treindustrier i samarbeid med kunder og samarbeidspartnere arbeider frem løsninger der både bygningsfysikk, teknikk og statikk blir ivaretatt.

Denne artikkelen ble publisert i bladet Byggmesteren og er modifisert av ARE Treindustrier.

Vil du vite mer?

Da hører vi gjerne fra deg. Vi tar mer enn gjerne en uforpliktende prat.

Kanskje du også er interessert i...

Vannkunsten boligprosjekt, komplekse takkonstruksjoner i tre
Nyhet

Stolt leverandør av komplekse takkonstruksjoner

Vannkunsten boligprosjekt er et byggeprosjekt med unik arkitektur. Dets takkonstruksjoner krevde skreddersøm og solid kompetanse og erfaring innen konstruksjon og byggeteknikk. ARE Treindustrier er stolte av å få være med å løse disse takkonstruksjonene på oppdrag fra AF-gruppen.

Les mer »
Bjelkelag som etasjeskiller
Fagartikkel

Vindavstivning og forankring i mindre bygg

Med tiden har nye byggetekniske løsninger og krav om tettere bygg og mer isolasjon brakt frem nye produkter. Med dette har også mye av de gamle byggeskikkene forsvunnet, sammen med gode løsninger til avstivning og forankring i mindre bygg. Men det har ikke blitt mindre viktig. Mindre bygg stiller også krav til vindavstivning og forankring og det er viktig at man tenker grundig gjennom hva som skal til for å ivareta konstruksjonens stabilitet.

Les mer »