Løsninger for kompakttak med gitterbjelker i tre

Hulldekke og gitterbjelker i tre
Ved bygging av tretak med fallisolasjon er en vanlig feil at dampsperren mellom bjelkene brytes. Det er dog viktig at plasten bevares hel. I samabeid med Sintef har vi utviklet en løsning hvor dampsperren kan føres hel rundt gitterbjelken uten å brytes.

Hvorfor gitterbjelker er et godt valg

Gitterbjelker er et produkt i vekst som har mange gode tekniske egenskaper. De brukes både i bjelkelag, tak og som vindavstiving i både tak og vegger. Dette er et fleksibelt produkt som kan håndtere lange spennvidder. Gitterbjelkens åpne konstruksjon kan med rett prosjektering tillate skjulte installasjoner som for eksempel ventilasjon og skjulte dragere. Bjelkene kan også lages med fall. Bjelkene har lav vekt og er enkle å montere. Siden arbeidene kan utføres av tømrere, vil byggmesteren sitte igjen med fortjenesten selv i motsetning til konkurrenende produkter i andre materialer. Løsningene som beskrives her blir brukt i de aller fleste tilfeller der vi leverer gitterbjelker til kompakttak sier Hans Martin Andersen, Direktør Konstruksjon og Produktutvikling.

I samarbeid med Sintef har ARE Treindustrier gjennom Jatak-samarbeidet utarbeidet løsninger for tetting av dampsperren i flate tak med gitterbjelker.

Tetting med dampsperre

Gitterbjelker i tak brukes i både luftende tak og kompakttakløsninger. Kompakttak er den tryggeste løsningen av de to. Fordelen med kompakttak i form av fallisolasjon ovenpå en bærende konstruksjon av tre, er at bærekonstruksjonen kommer på den varme siden av plasten. Bærekonstruksjonen er da beskyttet mot fukt og kondens. Installasjoner kan trygt legges på varm side av plasten.

Vanlig feil ved oppbygging av tretak med fallisolasjon er at dampsperren mellom bjelkene brytes. Det er ikke noen forskjell om det brukes gitterbjelker eller heltrebjelker, plasten må bevares hel. ARE Treindustrier har utviklet en detalj i samarbeid med SINTEF der dampsperren føres hel rundt gitterbjelken uten å brytes. Gitterbjelken legges da så langt inn på svillen som behovet er for å tilfredsstille oppleggstrykket. Det anbefales minimum 198 mm bindingsverk slik at det blir 100 mm isolasjon utenfor dampsperren. Dampsperren blir liggende i senter av isolasjonssiktet på et mindre felt av konstruksjonen. Det bygges en 98 mm bindingsverksvegg utenfor gitterdrageren som isoleres helt opp og dekkes med vindsperre. Om en ønsker utkraget gesims, kan dette løses med klosser som henges opp i plasten med mindre utstikk. Ved lengre gesims kan det lages med knekter satt sammen med spikerplater.

ARE Treindustrier beregner og konstruerer den mest aktuelle løsningen i hvert enkelt tilfelle. De aller fleste løsningene kan utføres uten brudd i dampsperren. ARE Treindustrier i samarbeid med kunder og samarbeidspartnere arbeider frem løsninger der både bygningsfysikk, teknikk og statikk blir ivaretatt.

Denne artikkelen ble publisert i bladet Byggmesteren og er modifisert av ARE Treindustrier.

Vil du vite mer?

Da hører vi gjerne fra deg. Vi tar mer enn gjerne en uforpliktende prat.

Kanskje du også er interessert i...

Johnny Tverberg foran låven som en gang var takstolproduksjonen til Kaupanger Tre.
Nyhet

ARE Treindustrier Kaupanger 40 år

Odd Tufte og Johnny Tverberg, to uredde og driftige tømrere, startet i 1983 opp produksjon av takstoler under navnet Kaupanger Tre A/S på en låve. 40 år har gått og takstolprodusenten har blitt til en totalleverandør trekonstruksjoner. Her er historien om reisen, fra låven til en skikkelig fabrikk, og fra Kaupanger Tre til ARE Treindustrier Kaupanger. Med en snartur innom Hollywood.

Les mer »
løft av prefabrikkert element
Nyhet

Snudde krevende markedssituasjon til nye markedsmuligheter

Med støtte fra Innovasjon Norge gjennomførte ARE Treindustrier prosjekt «Kompetanseløft» i perioden 2020-2022. Prosjektet hadde som formål å styrke kompetanse på tvers av hele vår verdikjede, og sørge for å forbedre vår leveranse ut i markedet. Nå er prosjektet avsluttet, og vi er godt fornøyd med resultatene.

Les mer »