Portfolio Tag: portalforskaling

Tag viser innhold for portalforskaling

Ljotelitunnelen

Ljotelitunnelen Bygging av Ljotunnelen med treforskaling

Skredsikret tunnel i Ljoteli Ljotelitunnelen er en veitunnel på fylkesvei 53 i Årdal kommune i Vestland fylke som åpnet i 2022 og erstattet da tunnelen Jåteli 1 og et skredoverbygg. Tunnelen på 1100 meter ble bygget for å redusere risiko for skader på veien og de som ferdes der. Dette var en strekning som var […]