Sogndal videregående skole

Da Sogndal skulle bygge ny videregående skole var det flere hensyn som skulle tas. Et miljøvennlig og energieffektivt bygg la grunnlaget, i tillegg skulle det dekke både behovene til skolen og til utleiedelen og vitensentere ViteMeir.
Prosjekt:Sogndal videregående skole inklusive ViteMeir
Leveranse:Bærende veggelementer til yttervegg, bærende konstruksjoner inklusiv elementtak til carport og vaskehall
Arkitekt:Arkitektkontoret 4B
Byggherre:Vestland Fylkeskommune
Utførende:Åsen og Øvrelid
Byggeår:2020
Fotograf:Arkitektkontoret 4B

Med fokus på miljøvennlig materialforbruk og lavt energiforbruk

Da Sogndal trengte ny videregående skole var det flere behov som skulle dekkes. I tillegg til skolens faglige linjer, skulle også deler av bygget leies ut til «ViteMeir».

Ambisjonene for det nye bygget var arealeffektive løsninger, og fokus på miljøvennlig materialforbruk i tillegg til lavt energibruk ved hjelp av egen produsert fornybar energi.

Vår leveranse

ARE Treindustrier – Kaupanger leverte 2200 kvadratmeter bærende yttervegger. Veggelementene til første etasje alene var på hele 6 meter i høyde. I tillegg leverte avdelingen vår i Kaupanger konstruksjoner inklusive elementtak til carport og vaskehall i tilknytning til bygget.

Hva er ViteMeir?

ViteMeir er et av foreløpig 13 vitensentere i Norge. Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi. På et slikt senter kan barn og vokse får eksperimentere på egenhånd og utforske ulike fagområder og fenomener.

Bilder fra prosjektet