Bygd smart. På naturlig vis.

Våre bærekraftmål

Å bygge i tre er et steg i riktig retning for en bærekraftig byggeprosess, men dette alene er ikke nok. Hele verdikjeden med innkjøp, tilvirkning og produksjon, transport, materialforbruk og energiforbruk påvirker vår evne til å sikre en bærekraftig byggeprosess. Derfor har dette høyt fokus hos oss og det er essensielt i vår utvikling og produksjon av trekonstruksjoner. Vi har valgt oss ut fire av FN’s klimamål som er relevante for oss og hvor vi har størst påvirkningskraft.

Våre utvalgte bærekraftsmål

Våre utvalgte mål er knyttet opp til de tre dimensjonene klima og miljø, sosiale forhold og økonomisk trygghet. 

FN bærekraftsmål 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

ARE Treindustrier bidrar til lokal sysselsetting og økonomisk vekst gjennom lønnsom drift og innkjøp fra lokale leverandører. Vi bidrar også til gode arbeidsforhold gjennom et trygt og sikkert arbeidsmiljø med anstendige lønns-, og arbeidsvilkår. I tillegg har vi fokus på å skape en lærerik arbeidsplass med kontinuerlig utvikling og kompetanseheving av våre ansatte. 

FN bærekraftsmål 11

Bærekraftige byer og samfunn

Med tre og prefabrikkerte trekonstruksjoner skal vi bidra til at byene i større grad blir bygd ut med fornybare bygningsmateriale.  Tre er i seg selv klimapositivt, og et substitutt for energiintensive materialer. Vi skal ha høyt fokus på utvikling av fleksible løsninger som kan tilpasses og utfylle eksisterende bygningsmasse, og bidra til rasjonell og bærekraftig fortetting. Våre produkter skal bidra til reduserte utslipp i hele byggets levetid, enten gjennom integrasjon med fornybare energiløsninger, eller ved utnyttelse av ny teknologi, som for eksempel sensorikk. 

FN bærekraftsmål 12

Ansvarlig forbruk og produksjon

Hos oss handler bærekraftig forbruk og produksjon om å produsere mer med mindre ressurser, og å redusere svinn og avfall både i egen produksjon, og på din byggeplass. Vi har høyt fokus på riktig dimensjonering, god produksjonsplanlegging, og tilpassede innkjøp for å sikre god utnyttelse av råvarene. I tillegg benytter vi kortreiste varer i vår produksjon, og vurderer utslipp både på transport og tilvirkning av varer, ved valg av leverandør. Vi stiller krav til våre leverandører om PEFC/FSC-sertifisering som garanterer at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk.

FN bærekraftsmål 13

Stoppe klimaendringene

Bygg og anlegg står for 40 % av klimagassutslippene globalt. For å oppnå målsetningen i Paris-avtalen om å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader, må klimagassutslippene halveres innen 2030. Våre prefabrikkerte konstruksjoner i tre er en del av løsningen. Tre binder CO2 og bidrar til å redusere CO2-utslippene til atmosfæren.

Klimagassutslipp fra vår drift kommer i stor grad fra energiforbruket i produksjonen, samt intern- og ekstern transport. Vi fører årlig klimaregnskap som gir oss oversikt over potensialet for forbedringer, samt grunnlag for prioriteringer av tiltak.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle