Bygd smart. På naturlig vis.

Ledende leverandør av prefabrikkerte konstruksjoner i tre

I en byggeprosess er det mye å ta hensyn til. HMS, kostnader, tidsplaner, bemanning, lover og forskrifter, og til og med værforhold. Og ved å velge våre prefabrikkerte trekonstruksjoner til ditt byggeprosjekt reduserer du din risiko forbundet med dette betraktelig. Våre løsninger tar byggeprosessen inn på fabrikk. Dette kombinert med rådgivning og prosjektering tilfører ditt prosjekt økt verdi og lønnsomhet. Vi er din partner for smidige, trygge og bærekraftige byggeprosesser – på naturlig vis.

Din totalleverandør av konstruksjoner i tre

ARE Treindustrier er en av Norges ledende leverandører av prefabrikkerte trekonstruksjoner. Vi har lang og bred kompetanse i prosjektering og tilvirkning av av konstruksjoner i tre. Og som totalleverandør er vi med deg hele veien fra planlegging av prosjektet, til modellering og dimensjonering, til produksjon og leveranse. Gjennom produksjonsprosesser hvor skreddersøm er standard sikrer vi at du får rett produkt til rett sted og tid, godt dokumentert og tilpasset ditt behov. 

Hva er prefabrikkerte trekonstruksjoner?

Prefabrikasjon tar byggeplassen inn i fabrikk og minimerer arbeid og risiko på byggeplassen. Alt fra enkle enheter som takstoler og bjelkelag til komplette byggesett og ferdige elementbygg produseres på fabrikk og leveres til byggeplass for montering. En viktig del av vår leveranse er god rådgivning, prosjektering, og dokumenterte løsninger helt fra tidlig fase til leveranse. Slik får du rett produkt på rett sted og tid.

Fordeler med prefabrikkerte trekonstruksjoner

Reduserer risiko

Prosjektet ditt blir levert til avtalt pris og tid, og reduserer dermed din risiko for feilkalkuleringer og forsinkelser. Full prosjektering av alle prosjekter gir oss god oversikt over forventet materialforbruk og legger til rette for god planlegging og gjennomføring av prosjektet i samspill med andre fagområder. Våre ansatte er fast ansatt, noe som gir stabil kapasitet og sikrer levering i tråd med planleggingen.

Optimaliserer råvareforbruk

Når trekonstruksjonene tilvirkes på fabrikk optimaliseres  råvareforbruket gjennom våre tegneverktøy og CNC-sager. 

Øker lønnsomhet

Mengdeberegninger blir gjort under konstruksjon og på den måten unngår du kostnader forbundet med materialinnkjøp og svinn.

Øker effektivitet

Hos oss får du ingen overraskelser under oppføring. Konstruksjonen er planlagt ned til minste detalj. Og ved å sette sammen allerede ferdige konstruerte deler unngår man unødvendige tidstyver på byggeplass.

Minimerer avfall

Trekonstruksjonene leveres ferdig produsert og klar for montering. Dette bidrar til å eliminere avfall på byggeplassen din.

Forbedrer kvalitet

Ved å ta byggeplassen inn på fabrikk produseres bygget i tørre omgivelser og under standardiserte og dokumenterte prosesser. Potensielle feil og mangler avdekkes allerede under prosjektering. 

Din trygge partner for prefabrikkerte konstruksjoner i tre

I ARE Treindustrier har vi et sterkt fagmiljø bestående av ansatte med ulik erfaring og teoretisk kompetanse fra bygg og anlegg. Dette er din trygghet for at vi kan ivareta dine behov og redusere din risiko når du skal bygge i tre.

Vi har faste ansatte og god produksjonskapasitet

Våre trekonstruksjoner prosjekteres og tilvirkes i et av våre fire produksjonsanlegg og i et sterkt fagmiljø hvor alle våre ansatte er faste. Her jobber de sammen for prosjektering og produksjon av ditt prosjekt i henhold til dine spesifikasjoner. Produksjonsanleggene våre har god kapasitet og vi samhandler på tvers av lokasjonene våre for å sikre planlagt produksjon og leveringspresisjon. Dette gir oss god fleksibilitet og gode forutsetninger for å produsere ditt bygg til rett tid og på rett sted.

Fagmiljøet vårt består av et bredt spekter av ulik kompetanse og spesialister der vi kombinerer praktisk erfaring med teoretisk utdannelse. Hos oss jobber de ansatte i spesialtilpasset programvare for å sikre at beregninger og modellering gir deg en optimal konstruksjon. I tillegg jobber våre ansatte tett sammen for å trygge produksjonsprosessen og ditt ferdige produkt.

Høy ingeniørkompetanse

Moderne produksjonsanlegg

I ARE jobber vi kontinuerlig med å digitalisere og forbedre våre produksjonsprosesser. Ved å sikre standardiserte produksjonsprosesser, kombinert med våre moderne og effektive produksjonslinjer leverer vi med fleksibilitet og høy kvalitet. Produksjonsanleggene våre er kort sagt tilpasset standard skreddersøm og kan løse de fleste konstruksjoner. 

Vi sørger for at det vi leverer er grundig dokumentert med tydelige avtaler og grensesnitt. Avtalene våre baseres i dag i hovedsak på NS-8409. I tillegg jobber våre prosjektledere kontinuerlig med forbedring av våre prosesser for å gi deg en forutsigbar og trygg leveranse.

Profesjonell prosjektgjennomføring med tydelige avtaler

Din partner for smidige, trygge og bærekraftige byggeprosesser.