Bybanen Bergen

I ARE Treindustrier har vi god erfaring med forskaling i tre. Til bybanen i Bergen leverte vi forskalingen til broene og kulvertene.
Prosjekt:Bybanen i Bergen Parsell C11 Råstølen
Leveranse:Forskaling til broer og kulverter
Byggherre:Hordaland Fylkeskommune
Utførende:Veidekke Entreprenør AS
Byggeår:2013-2015

Vår leveranse

I ARE Treindustrier har vi lang erfaring med leveranse av forskalingssystemer til store vei- og anleggsprosjekter i Norge.

Til parsell i tredje byggetrinn, fra kjøpesenteret lagunen til Flesland flyplass, leverte ARE Treindustrier Kaupanger forskaling til broer og kulverter. Parsellen åpnet 2016.

Bilder fra prosjektet