Bygd smart. På naturlig vis.

Gode nyheter for de som vil bygge i tre

bygg i tre med ARE Treindustrier
Etter snart tre år med svært høye trelastpriser ser vi nå at prisene på trelast faller. Prisnivået er nå omtrent det samme som før da pandemien brøt ut, sier Ole Kristian Lund, styreleder i ARE Treindustrier. Lund viser til den amerikanske børsindeksen for trelastpriser.
Ole Kristian Lund, Styreleder i ARE Treindustrier
Ole Kristian Lund, Styreleder i ARE Treindustrier

Lønnsomhet i prosjektet handler om mer enn reduserte råvarepriser

I en byggeprosess er det imidlertid flere faktorer som påvirker lønnsomheten. Evnen til å utnytte og optimalisere råvareforbruk reduserer kostnader til både innkjøp, svinn, transport og avfall. Andre avgjørende faktorer er byggeprosjektets fremdrift og arbeidstimer, kvalitet, HMS, godt samspill og avklarte grensesnitt.

«Høy risiko, lav produktivitet og lønnsomhet er en kjent utfordring i byggebransjen» sier Marthe Lie, Konsernleder i ARE Treindustrier. «Vi ser at økt bruk av prefabrikkerte løsninger kan være en del av løsningen for redusert risiko og økt lønnsomhet i prosjekter og næring».

Prefabrikkerte trekonstruksjoner gir økt lønnsomhet

Prefabrikasjon (prefab) betyr at større eller mindre bygningsdeler fremstilles på fabrikk slik at arbeidet på byggeplass reduseres. Den totale verdileveransen i prosjektet omfatter imidlertid mer enn å kun ta byggeprosessen innunder tak. Med rett valg av leverandør vil man få tilgang til en kompetansepartner som reduserer risiko og tilfører verdi i hele prosessen fra planlegging til ferdig levert konstruksjon.

Prefabrikkerte løsninger sikrer fremdrift

Ved bruk av prefab overtar leverandøren ansvar for kapasitet og fremdrift for en større del av byggeprosessen. Det betyr at man som utbygger ikke trenger å bekymre seg for bemanning, over- og underkapasitet og logistikk i prosjektet. For å ivareta dette ansvaret har leverandøren en tilpasset produksjon og verdikjede, både med tanke på lokaler og driftsmidler, spesialiserte produksjonsansatte, logistikkfunksjoner og digitale verktøy. Standardiserte og effektive prosesser, god planlegging og prosjektledelse hos leverandør er også viktige faktorer som sikrer leveranse til byggeplass til avtalt tid.

Prefabrikkerte løsninger øker presisjon i kalkyler

Med god produktkompetanse og digitale tegneverktøy gjøres en modellering av konstruksjonen allerede på salgstidspunktet. Dette gir et mer nøyaktig grunnlag for pris- og mengdeberegninger, og reduserer dermed risiko for overraskelser knyttet til pris og mengde senere i prosjektet.

Prefabrikkerte løsninger reduserer svinn i prosjektet

I prosjekteringsfasen sikres rett produkt til rett sted til bygget, og ved hjelp av ingeniørkompetanse og tilpassede beregningsprogram prosjekteres en konstruksjon som er optimalisert med tanke på både råvareforbruk, svinn og produksjonstid. I tillegg til dette, overtar leverandøren ansvar for innkjøp, håndtering og lager av varer i egnede fabrikklokaler, noe som reduserer risiko for forringelse av varer.

Prefabrikkerte løsninger reduserer risiko knyttet til kvalitet og HMS

Ved prefabrikasjon tar leverandøren ansvar for at leveransen tilfredsstiller de krav som er satt i kontrakt og lovverk, og at alle krav til utførelse, bruk, toleranse og livsløp oppfylles. Dette ivaretas gjennom god ingeniørkompetanse, prosjekterte detaljer og dokumenterte løsninger. Videre, innendørs produksjon i tilpassede lokaler med standardiserte produksjonsprosesser og en erfaren produksjonsorganisasjon reduserer risiko for avvik og skader. Effektiv montering på byggeplass gir raskt et tett bygg, og reduserer risiko for fuktskader.

Prefabrikkerte løsninger gir økt samhandling

En betydelig kilde til risiko og økte kostnader i byggeprosjekter er manglende samhandling og uavklarte grensesnitt. Ved å bruke prefabrikkerte løsninger, vil en viktig del av verdileveransen fra leverandør være koordinering mot andre fag som ventilasjon, elektro og VVS for å sikre en tilpasset konstruksjon. Dette ivaretas allerede i prosjekteringsfasen, og gjennom digital modellering sikrer man at den endelige konstruksjonen som produseres er tilpasset øvrige fag. Dette reduserer risikoen for misforståelser og feil som må rettes opp på byggeplass.

«I sum betyr dette at den endelige leveransen som kommer på byggeplass er mer enn et produkt: Det er en dokumentert, optimalisert og tilpasset leveranse med et avklart grensesnitt, der leverandøren overtar ansvar for arbeidsoppgaver som tidligere ble ivaretatt på byggeplass.» sier Marthe Lie. «Med rett valg av leverandør får man en kompetansepartner som er rigget og spesialisert for å ivareta nettopp dette, blant annet gjennom en tilpasset organisasjon, systemstøtte og ikke minst kompetanse og erfaring. Dette bidrar til lønnsomhet i prosjektet gjennom økt effektivitet og redusert risiko»

Marthe Lie, Konsernleder i ARE Treindustrier
Marthe Lie, Konsernleder i ARE Treindustrier

Bilder

Vil du vite mer?

Da hører vi gjerne fra deg. Vi tar mer enn gjerne en uforpliktende prat.

Kanskje du også er interessert i...

Kubbegulv - Foto: Vill Opp AS
Nyhet

Fra avkapp i ARE Treindustrier til oppsirkulert kubbegulv

VILL-OPP tar tregulv til nye høyder når de skaper vakre gulv av avkapp. Ved å bruke endene fra restene på konstruksjonsvirket fra ARE Treindustrier og deretter stifte disse sammen, får man en gulvflis av treklosser med endeveden opp. Resultatet er flotte og slitesterke tregulv med et unikt preg.

Les mer »

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle